اثر حجمی

خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1397
موقعیت امضا:
روی محیط جانبی
ابعاد:
Width: 33cm × Height: 70cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
33 میلیون ریال

از مجموعه در صفر

درباره خالق اثر:

صادق ادهم