برگه قرآن کوفی

ابعاد:
Width: 15cm × Length: 23cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
75 میلیون ریال
درباره خالق اثر:

منسوب به امام رضا