ترازوی قاجاریه

تاریخ ساخت:
قاجار
ابعاد:
Width: 25cm × Length: 35cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
80 میلیون ریال
درباره خالق اثر:

مکتب محمد هاشم شیرازی