خطاطی- چلیپا

تاریخ ساخت:
1993
ابعاد:
Width: 17cm × Length: 31cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
100 میلیون ریال
گالری اثر:
i
درباره خالق اثر:

غلامحسین امیرخانی