خوشنویسی- دوازده بند محتشم

خالق اثر:
ابعاد:
Width: 50cm × Length: 70cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
15 میلیون ریال
گالری اثر:
i

12 لت

درباره خالق اثر:

عبد الله قاجار