خوشنویسی

تاریخ ساخت:
معاصر 1397
موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 50cm × Length: 70cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'800 میلیون ریال
درباره خالق اثر:

غلامحسین امیرخانی