دستبند الماس ایرانی

تاریخ ساخت:
80 years old
ابعاد:
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'150 میلیون ریال
گالری اثر:
i

25/4 قیراط