دعا

خالق اثر:
تاریخ ساخت:
19th century
امضا کننده:
End of the scroll
موقعیت امضا:
انتهای طومار
ابعاد:
Width: 17 cm × Length: 350 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
2'500 میلیون ریال
گالری اثر:
i i
درباره خالق اثر:

احمد موسوی