روضه الطاهرین

تاریخ ساخت:
1825
ابعاد:
Width: 23cm × Length: 37cm
دسته بندی:
گالری اثر:
i