سوخت چرم- هرآنکه خاطر مجموع و یار نازنین دارد

تاریخ ساخت:
1391
ابعاد:
Width: 68cm × Length: 90cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
550 میلیون ریال
گالری اثر:
i
درباره خالق اثر:

علی خوشنویس زاده