سیاه مشق خوشنویسی

موقعیت امضا:
پایین چپ
ابعاد:
Width: 22cm × Length: 30cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
700 میلیون ریال
درباره خالق اثر:

میرزا غلامرضا اصفهانی