سیاه مشق- ضامن آهو

خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1378
ابعاد:
Width: 68cm × Length: 98cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
900 میلیون ریال
گالری اثر:
i
درباره خالق اثر:

جلیل رسولی