شمایل

تاریخ ساخت:
قاجار
ابعاد:
Width: 22cm × Length: 36cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
60 میلیون ریال
درباره خالق اثر:

منسوب به آقا ابراهیم نقاش