فرش ابریشم درختی کاشان

جنس:
Silk
تاریخ ساخت:
90 to 100 years ago
ابعاد:
Width: 200 cm × Length: 308 cm
تخمین قیمت:
1'900 میلیون ریال
گالری اثر:
i i