فرش ابریشم مکتب مقصود کاشانی

تاریخ ساخت:
Safavi Dynasty
ابعاد:
Width: 335 cm × Length: 510 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
4'000 میلیون ریال