فرش ابریشم میر مهدی- شام آخر

تاریخ ساخت:
Contemporary
ابعاد:
Width: 200 cm × Length: 300cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
1'100 میلیون ریال