فرش کلاسیک درباری اصفهان

خالق اثر:
تاریخ ساخت:
New Texture
ابعاد:
Width: 320 cm × Length: 450 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
4'000 میلیون ریال
گالری اثر:
i i i
درباره خالق اثر:

کریم صیرفیان