فرش تبریز- آتروپاتکان

تاریخ ساخت:
Contemporary
ابعاد:
Width: 200 cm × Length: 300 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
8'500 میلیون ریال