فرش تبریز- زهره

تاریخ ساخت:
50 to 60 years ago
ابعاد:
Width: 350 cm × Length: 490 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
440 میلیون ریال
گالری اثر:
i i