فرش تبریز- ستونی هریس

تاریخ ساخت:
140 to 150 years ago
ابعاد:
Width: 135 cm × Length: 181 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
1'600 میلیون ریال
گالری اثر:
i