فرش تبریز- سلطان مسعود

تاریخ ساخت:
New
ابعاد:
Width: 300 cm × Length: 410 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
2'000 میلیون ریال
گالری اثر:
i i