فرش تبریز- هشت سرو

تاریخ ساخت:
140 to 150 years ago
ابعاد:
Width: 277 cm × Length: 401 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
6'800 میلیون ریال
گالری اثر:
i