فرش تبریز- چهار فصل

تاریخ ساخت:
50 to 60 years ago
ابعاد:
Width: 197 cm × Length: 280cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
150 میلیون ریال
گالری اثر:
i