فرش راور کرمان- سرو

تاریخ ساخت:
120 to 130 years ago
ابعاد:
Width: 134 cm × Length: 214 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
1'750 میلیون ریال
گالری اثر:
i i