فرش راور کرمان- صور اسرافیل

تاریخ ساخت:
80 to 90 years ago
ابعاد:
Width: 225 cm × Length: 335 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
4'000 میلیون ریال
گالری اثر:
i