فرش راور کرمان- مشاهیر

تاریخ ساخت:
60 to 70 years ago
ابعاد:
Width: 147 cm × Length: 230 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
250 میلیون ریال
گالری اثر:
i