فرش زربافت صوف- هرکه

تاریخ ساخت:
Over 70 years
ابعاد:
Width: 73cm × Length: 114cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
1'100 میلیون ریال