فرش قم- ذبیهی

ابعاد:
Width: 154cm × Length: 210cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
7'500 میلیون ریال
گالری اثر:
i i i i