فرش محتشم کاشان- شکار بهرام گور

تاریخ ساخت:
140 to 150 years ago
ابعاد:
Width: 133cm × Length: 208 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
8'500 میلیون ریال