فرش مشهد- خدیوی

تاریخ ساخت:
70 to 80 years ago
ابعاد:
Width: 230 cm × Length: 305 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
800 میلیون ریال
گالری اثر:
i i