فرش مشهد- عمو اوغلی

تاریخ ساخت:
80 to 90 years ago
ابعاد:
Width: 260 cm × Length: 350 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
1'300 میلیون ریال
گالری اثر:
i