فرش گلابتون کاشان

تاریخ ساخت:
90 to 100 years ago
ابعاد:
Width: 213 cm × Length: 307 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
3'500 میلیون ریال
گالری اثر:
i i