فرش کردستان- سنه

تاریخ ساخت:
New
ابعاد:
Width: 155 cm × Length: 218 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
50 میلیون ریال
گالری اثر:
i i