فرش هرکه کاشان

تاریخ ساخت:
70 to 80 years ago
ابعاد:
Width: 234 cm × Length: 367 cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
800 میلیون ریال
گالری اثر:
i i