قالیچه- تهران قدیم

تاریخ ساخت:
Over 70 years
ابعاد:
Width: 135cm × Length: 215cm
دسته بندی:
فرش  
تخمین قیمت:
3'500 میلیون ریال