قرآن

تاریخ ساخت:
دوره قاجار
ابعاد:
Width: 10cm × Length: 13cm
دسته بندی: