قطعه خوشنویسی

خالق اثر:
تاریخ ساخت:
قاجار
موقعیت امضا:
امضا وسط
ابعاد:
Width: 19cm × Length: 30 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
2'500 میلیون ریال
گالری اثر:
i
درباره خالق اثر:

اسد الله شیرازی