مجسمه ساعت

تاریخ ساخت:
100 years old
ابعاد:
Width: 8 cm × Height: 11 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
500 میلیون ریال
گالری اثر:
i

دارای سه نقاشی