مجسمه

خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1398
موقعیت امضا:
سمت راست مجسمه
ابعاد:
× Height: 32 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
10 میلیون ریال
درباره خالق اثر:

صادق ادهم