مینیاتور- خلقت

تاریخ ساخت:
2005
ابعاد:
Width: 60cm × Length: 80cm
تخمین قیمت:
800 میلیون ریال
گالری اثر:
i
درباره خالق اثر:

امیر حسین آقامیری