مینیاتور- دخت افراسیاب

خالق اثر:
موقعیت امضا:
پایین راست
ابعاد:
Width: 16cm × Length: 22cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'000 میلیون ریال
درباره خالق اثر:

حسین بهزاد