مینیاتور سوخت چرم

موقعیت امضا:
پایین
ابعاد:
Width: 130cm × Length: 205cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
800 میلیون ریال
گالری اثر:
i i

غرض نقشی ست کز ما بازماند

درباره خالق اثر:

علی خوشنویسزاده اصفهانی