مینیاتور لاکی- مجلس فتحعلی شاه

خالق اثر:
تاریخ ساخت:
دوره قاجار
ابعاد:
Width: 25cm × Length: 35cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'000 میلیون ریال
درباره خالق اثر:

مکتب میرزا بابا