مینیاتور لاکی

تاریخ ساخت:
دوره قاجار
موقعیت امضا:
بالا وسط
ابعاد:
Width: 35cm × Length: 60cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
1'000 میلیون ریال