مینیاتور

خالق اثر:
تاریخ ساخت:
معاصر 1340
موقعیت امضا:
پایین وسط
ابعاد:
Width: 39cm × Length: 56cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
80 میلیون ریال
درباره خالق اثر:

حسین بهزاد