نقاشی لاکی- جنگ محمره

تاریخ ساخت:
19th century
موقعیت امضا:
وسط چپ
ابعاد:
Width: 40 cm × Length: 70 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
2'000 میلیون ریال
گالری اثر:
i i
درباره خالق اثر:

منسوب به لطف الله حمزوی شیرازی