نقاشی خط

خالق اثر:
تاریخ ساخت:
1398
موقعیت امضا:
پشت اثر
ابعاد:
Width: 133cm × Length: 133cm
تخمین قیمت:
20 میلیون ریال
درباره خالق اثر:

احمد میرزازاده