نقاشی روی پارچه- پرده قاجاری

تاریخ ساخت:
19th century
ابعاد:
Width: 200 cmcm × Length: 300 cmcm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
60 میلیون ریال
گالری اثر:
i