نقاشی روی پارچه

تاریخ ساخت:
Qajar dynasty
ابعاد:
Width: 35cm × Length: 55cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
4'500 میلیون ریال

2 لت

درباره خالق اثر:

منسوب به علی خان صبا