نقاشی قهوه خانه ای- بزم کیخسرو

تاریخ ساخت:
Pahlavi Dynasty
موقعیت امضا:
پایین راست
ابعاد:
Width: 140 cm × Length: 194 cm
دسته بندی:
تخمین قیمت:
600 میلیون ریال
درباره خالق اثر:

حسین قوللر آقاسی